LOGO UE       Logo Guvern       Logo Regio SM      Logo IS

Picture10

Anunțuri Publice

Anunțuri Publice 2024

Anunț Public - Elaborare: PUZ schimbare destinație teren (3732 mp) din zonă locuințe și zonă mixtă locuințe și servicii, în zonă instituții și servicii (S Stud 4114 mp) Malu-Vânăt, Comuna Izvoarele, Județul Prahova

Memoriu de prezentare

0.Încadrarea în localitate

1.Situația existentă

Anunț Public (26.06.2024)

 

Anunț referitor la consultarea populației în perioada 18.03.2024 - 30.04.2024 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ pentru Schimbare Destinație Teren S=2323MP, din Zona Unități Industriale și Depozitare în Zonă Echipare Edilitară Sc.STUD.=5047 (13.03.2024)

 

 

 

Comunicat Izvoarele

Anunțuri Publice 2023

Anunt PH taxe si impozite Izvoarele 2023

Anunt public 15.11.2023 Izvoarele

Anunț Colectiv - pentru comunicare prin publicitate la data de 08.11.2023

Anunț Colectiv - pentru comunicare prin publicitate la data de 04.10.2023

COMUNICAT DE PRESĂ - Comuna Izvoarele anunță demararea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Izvoarele, județ Prahova - Școala Gimnazială Traian Săvulescu din comuna Izvoarele, cod F-PNRR-Dotări-2023-1020 (26.09.2023)

Anunț Licitație Publică Deschisă privind Închiriere spațiu aparținând domeniului privat al Comunei Izvoarele (19.09.2023)

Anunț Colectiv - pentru comunicare prin publicitate la data de 19.09.2023

 

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: PRAHOVA

Denumire UAT : IZVOARELE

Sectoare cadastrale: 47 SI 48

OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr.47 si 48 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 13.09.2023

Data de sfârșit a afișării:   11.11.2023

Adresa locului afișării publice: COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA sediul primariei din localitatea Izvoarele, str. Garii, nr. 381.

Repere pentru identificarea locației : sediul primariei comunei Izvoarele

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei comunei Izvoarele și pe site-ul ANCPI

Alte indicații utile pentru cei interesați: tel contact : 0742193554,

site-ul oficial al UAT IZVOARELE : www.izvoarele-ph.ro

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului - Sectoare cadastrale 47 și 48 (13.09.2023)

 

Anunț Colectiv - pentru comunicare prin publicitate la data de 29.08.2023

Anunț Nr.7875 / 23.08.2023 -  examen pentru promovare personal contractual 

Anunț Colectiv - pentru comunicare prin publicitate la data de 09.08.2023

Anunţ privind aplicarea Legii nr.123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (21.07.2023)

Anunt 21.07.2024 Izvoarele

 

Anunț Colectiv - pentru comunicare prin publicitate la data de 21.06.2023

Anunț - Consultare Publică - Întocmire PUZ și Înființare Rețea de Canalizare și Stație de Epurare în Satele Homorâciu și Malu-Vanat, Comuna Izvoarele, Județul Prahova, în perioada 28.03 - 07.04.2023 (27.03.2023)

Anunț Colectiv - pentru comunicare prin publicitate la data de 10.03.2023

Anunț organizare concurs de promovare în grad profesional (06.03.2023)

Anunț Colectiv - pentru comunicare prin publicitate la data de 03.03.2023

Anunț public - INTOCMIRE PUZ SI FINANTARE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN SATELE HOMORACIU SI MALU-VANAT, COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA (02.03.2023)

 Regulament local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

 

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: PRAHOVA

Denumire UAT : IZVOARELE

Sectoare cadastrale: 8,13 si 14

OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr. 8,13 si 14, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 26.01.2023

Data de sfârșit a afișării:   26.03.2023

Adresa locului afișării publice: COMUNA IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA sediul primariei din localitatea Izvoarele, str. Garii, nr. 381.

Repere pentru identificarea locației : sediul primariei comunei Izvoarele

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei comunei Izvoarele și pe site-ul ANCPI

Alte indicații utile pentru cei interesați: tel contact : 0756044715,

site-ul oficial al UAT IZVOARELE : www.izvoarele-ph.ro

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/ si accesand link-ul de ma jos:

http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Prahova/Izvoarele/Contract%20nr.%209252_08.11.2021/Documentele%20cadastrului

    PRIMAR,

       GRIGORE IOAN PAUL

Anunț Licitații Publice Deschise privind Închiriere Teren Aparținând domeniului privat al Comunei Izvoarele

 

Anunțuri Publice 2022

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate la data de 13.12.2022

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate la data de 24.10.2022

ANUNŢ intrare în legalitate privind sistemele individuale adecvate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate la data de 31.08.2022

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate la data de 17.08.2022

ANUNȚ examen de promovare ăn grad profesional (09.08.2022) + Raport Final (26.08.2022)

Anunt comune curate Izvoarele

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate la data de 08.07.2022

Autorecenzare - Parcurgere pas cu pas

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate la data de 01.03.2022

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

 

 

 

Anunt Izvoarele Hidro Prahova

Anunt Izvoarele

Anunț închiriere spațiu situat în comuna Izvoarele, sat Izvoarele, str.DN1A, Nr.461A, Județul Prahova (ffosta farmacie(, cu suprafața aproximativă de 120 mp (16.03.2020)

Anunț închiriere spațiu situat în comuna Izvoarele, sat Izvoarele, str.DN1A, Nr.461A, Județul Prahova (ffosta farmacie(, cu suprafața aproximativă de 120 mp (02.03.2020)

Anunț colectiv privind comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale (24.12.2019)

Anunț public - PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Izvoarele si a Regulamentului Local de Urbanism (03.09.2019)

 

 

 

 

SITUATIA DEBITELOR RESTANTE la data de 27.12.2018

Anunț privind promovarea personalului contractual concurs 25.07.2018 - RAPORT FINAL

Anunț public privind decizia etapei de încadrare: Consolidare, Modernizare și Dotare Școala Gimnazială Traian Săvulescu,Corp C1 (25.07.2018)

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anunț privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (09.07.2018)

Anunț individual - emitere act administrativ fiscal Butaru Emil Razvan

Anunț depunere solicitare obținere aviz de mediu pentru programul: Întocmire PUZ : Ridicare restricție de construire și modificare reglementări urbanistice (Sst = 5510mp), consolidare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Trian Savulescu (Corp C1) , construire sala de sport, drum aces, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, utilități, branșamente, împrejmuire și organizare de șantier, Comuna Izvoarele, Județul Prahova (30.06.2018)

Anunț depunere solicitare obținere aviz de mediu pentru programul: Întocmire PUZ : Ridicare restricție de construire și modificare reglementări urbanistice (Sst = 5510mp), consolidare, modernizare și dotare Școală Gimnazială Trian Savulescu  (Corp C1) , construire sala de sport, drum aces, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, utilități, branșamente, împrejmuire și organizare de șantier, Comuna Izvoarele, Județul Prahova (27.06.2018)

Anunț prețuri și tarife la serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru întreaga arie de acoperire Hidro Prahova SA (14.06.2018)

HCL scaderea din evidență a unor debite restante

HCL privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018

 

ANUNȚ PUBLIC IMPORTANT - În conformitate cu Legea nr.459/2002 art.8 si Legea nr. 311/2004 art.6 alin.3 , lit.B, vă notificăm faptul că proba de apă recoltată în data de 08.08.2017 din localitatea Malu Vânăt nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform anexei 1 din legea 458/2002 

ANUNȚ PUBLIC IMPORTANT - Conform buletinelor de analiza a probelor recoltate de la rețelele publice a comunei Izvoarele și a comunicării Nr.24794 / 03.08.2017 a Direciei de Sănătate Publică Prahova APA DE LA REȚEAUA PUBLICĂ ȘI DIN FÂNTÂNI  NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN PARAMETRII DE POTABILITATE  "APA NU ESTE POTABILĂ"

CAIET DE SARCINI pentru atribuirea contractului de servicii de cadastru, Cod CPV71354300-7, avand ca obiect: "Lucrari sistematice de cadastru in comuna lzvoarele, judetul Prahova, pe sectoare cadastrale, in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, conform prevederilor O.U.G. 35/2016."

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate (emitere acte fiscale administrative pentru contribuabili) - 01.08.2017

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului) - 15.03.2017

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu - 07.03.2017

Contact

                Comuna Izvoarele
  Judetul Prahova
  Tel: 0244 292 384
  Fax 0371 624 071
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 www.izvoarele-ph.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.