LOGO UE       Logo Guvern       Logo Regio SM      Logo IS

Picture10

Proiecte Co-finanțare UE

LOGO UELogo GuvernLogo Regio SMLogo IS

 

shutterstock 148092881 72dpi

Despre Proiect


“ÎNTOCMIRE PUZ-RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE
(Sst=5510 MP), CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TRAIAN SAVULESCU'
(CORP C1), CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚIU
PARCARE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, COMUNA
IZVOARELE, JUDEȚUL PRAHOVA”

UAT Comuna Izvoarele, în calitate de beneficiar, cu sediul în Comuna Izvoarele, Str. Gării, nr. 381, județul Prahova,
România, derulează proiectul “ÎNTOCMIRE PUZ-RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI MODIFICARE
REGLEMENTĂRI URBANISTICE (Sst=5510 MP), CONSOLIDARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"TRAIAN SAVULESCU' (CORP C1), CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE,
SPAȚIU PARCARE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, COMUNA IZVOARELE,
JUDEȚUL PRAHOVA”, cod SMIS 124464, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10. Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare
profesionala, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei
timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel
dedicat învăţământului obligatoriu, Operațiunea B.
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație în Comuna Izvoarele,
județul Prahova, în vederea creșterii gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, atât prin măsuri economice,
de consolidare, modernizare și dotare a Școlii Gimnaziale “Traian Săvulescu”, cât și ideologice, de incluziune
socială, egalitate de șanse și nediscriminare.
Obiectivele specifice al proiectului sunt:
1. Asigurarea unor spații de învațare proiectate special pentru a promova noi abordari de predare si învațare
(formală și informală), cu ajutorul tehnologiilor moderne și a educației fizice prin consolidarea, modernizarea și
dotarea Școlii Gimnaziale “Traian Săvulescu”, inclusiv construire sală de sport, drum acces, alei carosabile și
pietonale, spațiu parcare, utilități, branșamente, împrejmuire și organizare de șantier, în perioada de
implementare a proiectului, 32 luni.
2. Crearea unui mediu de învațare sigur și de calitate cât și întampinarea nevoilor reale identificate în cadrul Școlii
Gimnaziale “Traian Săvulescu” și ale comunității regionale, în vederea creșterii numărului de elevi înscriși actual,
239, la numărul maxim de locuri disponibile, 300, în perioada de durabilitate a proiectului, 60 luni.
3. Adoptarea de noi măsuri ideologice, de incluziune socială, egalitate de șanse și nediscriminare în vederea
scăderii ratei de abandon și absenteism școlar în rândul elevilor și reducerea ratei de analfabetism, în special în
rândul comunitatilor defavorizate și al rromilor, în special creșterea numărului de elevi înscriși în programul „A doua șansă” la 64, în perioada de durabilitate a proiectului, 60 luni.


◍ Rezultatele așteptate sunt:
- Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului: 239 copii, din care: 107 fete și 132 baieți.
- Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructura educaționala pentru învațamântul general obligatoriu.


 Locul de implementare: România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Str. Gării, nr. 459, Sat Izvoarele, comuna Izvoarele, Judeţul Prahova.


◍ Valoarea totală a proiectului este de 8.607.438,82 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 8.400.116,49 lei (din care 7.285.815,35 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 1.114.301,14 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat)


◍ Perioada de implementare: 59 luni
◍ Data începere proiect: 01.05.2018
◍ Data finalizare proiect: 31.03.2023

_______________________________________________________________________________

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
________________________________________________________________________________

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

    Banda proiect Regio

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Date de contact
UAT Comuna Izvoarele
Comuna Izvoarele, Str. Gării, nr. 381, județul Prahova, România
Telefon/ Fax: 0244 292 384 / E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright © 2023 www.izvoarele-ph.ro. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.